YMCA 전국직장인농구대회 전체 전적

직장인리그 A조, 직장인리그 B조, 직장인리그 C조

직장인리그 A조 직장인리그 B조 직장인리그 C조
순위
1
2
3
3
5
6
7
8
8
10
팀명 승점
현대자동차연구소 7 1 15
삼성반도체 6 2 14
아모레퍼시픽 6 1 13
SK텔레콤 5 3 13
삼성SDS(B) 4 4 12
IBK시스템 3 5 11
현대모비스연구소 2 6 10
한국오라클 4 3 9
HS Ad 1 7 9
삼성전기 1 7 7
순위
1
2
3
4
4
4
7
8
9
10
팀명 승점
삼성전자IT 8 0 16
현대모비스 7 1 15
POLICE 5 3 12
교육청 4 3 11
미래에셋생명 4 3 11
A.B.C(국회) 3 5 11
SK C&C 3 4 10
SK이노베이션 2 5 9
삼성엔지니어링 1 6 6
삼성전자TP 0 7 5
순위
1
2
2
4
4
4
7
8
9
10
팀명 승점
삼일회계법인 7 0 14
IBK기업은행 5 1 11
삼성SDS(A) 4 3 11
신한은행 4 2 10
삼성전자직딩스 3 4 10
서울주택도시공사 3 4 10
현대글로비스 3 4 9
SK네트웍스 3 4 8
LG유플러스 1 5 5
현대종합상사 0 0 0
순위
0
0
0
0
0
0
팀명 승점
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
순위
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
팀명 승점
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

경기사진생생한 경기현장을 느껴보세요!